Çorlu'da Kablo Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Kuruluyor

IMG_6551.1

IMG_6573.1

IMG_6582.1

IMG_6584.1

IMG_6607.1

IMG_6626.1

IMG_6648.1

IMG_6600.1

IMG_6662.1

TÜDEP / HASUN Savunma ve Havacılık Kümelenmesi ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde, " Yüksek Nitelikli İletkenler Kablo ve Kablaj Teknolojileri Çalıştayı" düzenlendi. Kablo ve kablaj sektöründen sanayicilerin, bilim adamlarının ve akademisyenlerin, savunma ve havacılık endüstrisi yerlileştirme programları yöneticilerinin yer aldığı Çalıştay'ın en önemli gündemi ise, özellikle endüstriyel ihtiyaca yönelik "Kablo Mükemmelliyet Merkezi'nin" kurulması oldu.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi ve Teknopark'ında düzenlenen programa, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kablo sanayicileri, kablaj üreticileri, kablo hammaddeleri üreticileri, kablo makinaları üreticilerinin yanısıra, NKU Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı ve NKUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker, Havacılıkta Endüstriyel Yerlileşme Platformu Başkanı ve TAI Yönetim Kurulu+THY Teknik Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, KOSGEB Tekirdağ Müdürü Esin Sayın, TÜDEP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yetişgin, Kocaeli Ünv. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Yılmaz, aynı Fakülteden Prof. Dr. Faruk Aras, Doç. Dr. Nasır Çoruh, NKU Çorlu Müh. Fak. Dekanı Prof. Dr. Lokman H. Tecer, Haliç Ünv'den TÜDEP Y.K. Üyesi Dr. Ahmet Erkoç, Çorlu Mühendislik Fakültesinin öğretim üyeleri ile lisans ve yüksek lisans öğrencileri katıldılar.

Programın açılış konuşmasında, TÜDEP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yetişgin, özellikle askeri ve sivil alanlarda, yüksek teknoloji içeren kablo ve kablaj ürünlerinin taşıdığı hayati öneme değinerek, kablo üreticilerinin, bu tür kabloların, üretimi, Ar-Ge ve tasarımı ile ilgili çalışma yapmalarının önemini vurguladı. Türkiye'nin yaklaşık 5 milyar dolarlık bir kablo üretim hacmi bulunduğunu söyleyen Başkan Yetişgin, sektörde yer alan 200'ü aşkın firma ile Türkiye'nin küresel pazarlarda, güçlü bir oyuncu olduğunu vurguladı. Dünya kablo ve kablaj pazar büyüklüğünün 300 milyar $'ı bulduğunu, halen Türkiye'nin bu pazarla ilgili ihracat potansiyelinin geliştirilebileceğini anlattı. 2023 için sektörel İhracat hedefinin 8 milyar $ civarında olduğunu aktaran Yetişgin, yüksek katma değer taşıyan, Ar-Ge ve inovasyon ürünü hassas sektörlere yönelik kablo üretiminin, ciddi kablo sanayicileri için büyük fırsatlar taşıdığının altını çizdi. Gelinen noktada, bir rekabet merkezi gibi çalışacak Kablo Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezinin, sanayicilere, ihtiyaç duyulan her alanda kaliteli hizmet ve Ar-Ge desteği sağlayabileceğini, bunun da sektörün katma değeri yüksek, teknolojik ürün üretimine katkı sağlayacağını vurgulayan TÜDEP Başkanı, söz konusu Mükemmeliyet Merkezinin, kablo sanayicileri, üniversite, bilim adamları ve tedarik talep edenleri bir arada buluşturacak olan Çorlu'daki NKUTEK EURASIATECHNOPARK bünyesinde oluşturulacağını aktardı.

Daha sonra söz alan, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve NKUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yapılan bu Çalıştay'ın, hem Bölge de yer alan sanayicilere hem de üniversite ye önemli faydalar sağlayacağını dile getirdi. NKU bünyesinde, oldukça ciddi bir laboratuvar altyapısı bulunduğunu, bunun üniversite ile işbirliği yapmak isteyen tüm sanayicilere, projesi olan öğrenci ve öğretim üyelerine her zaman hizmet vermeye hazır olduğunu vurguladı. Geçmişte, kendisinin de bir kablo üretim firmasında yönetici olarak görev aldığını anlatan Prof. Dr. Bülent Eker, Ar-Ge ve teknoloji altyapısı sayesinde, o firmanın, bu gün en büyük ve önemli kablo üreticileri arasında yer aldığını aktardı. Türk kablo sanayicisinin, savunma ve havacılıkta, diğer endüstriyel alanlarda, her ihtiyaca cevap verebilecek kapasitede olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eker, Türk Kablo Sanayicilerine bu konuda katkı sağlamaktan memnun olacaklarını ifade etti.

Türk Hava Yolları Teknik ve TAI adına Çalıştay programına katılan, TÜDEP Yönetim Kurulu üyesi ve Havacılık Endüstrileri Yerlileşme Platformu Başkanı Halil Tokel, uçak endüstrisine yönelik kablo, kablaj ne yüksek nitelikli iletken malzemeler konusunun, havacılıkta en stratejik konulardan birisi olduğunu, Trakya TÜDEP/HASUN Kümelenmesi ve bu çerçevede oluşturulacak KİTEMM Kablo Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezinin, Türk sivil ve askeri havacılığının tedarik ihtiyaçlarına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Türkiye de, askeri ya da ticari uçakların gerek imalat gerekse bakım onarım süreçlerinde, yoğun bir kablo ihtiyacı olduğunu söyleyen Tokel, bu alana yönelmenin Türk Kablo üreticilerinin, teknoloji yoğun katma değeri yüksek bu alana yönelmelerinin, iç tüketimin yanı sıra, dost ve kardeş tabir edilen ülkelerde de ciddi bir Pazar potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Çalıştay'da, kablo ve kablaj konularında kümelenmenin, teknik olarak sağlayacağı yararları ve hayata geçirilmesi planlanan KİTEMM Kablo ve İletken Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi projesinin detayları hakkında bir sunum yapan TÜDEP Yönetim Kurulu Üyesi ve Haliç Ün. Öğretim Üyelerinden Dr. Ahmet Erkoç, firmaların, küresel rekabette bireysel olarak verecekleri mücadelenin, kümelenme yolu ile daha etkili ve daha az maliyetli olacağını anlattı. Türkiye'den ve dünyadan, başarılı Mükemmeliyet Merkezi uygulamalarından örnekler veren Erkoç, TÜDEP, Eurasiatechnopark merkezli bir alt kümelenme ile bütüncül hedeflere yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemini vurgulayarak, KİTEMM Mükemmeliyet Merkezinin, tam da sektörün bu tür ihtiyaçlarına en etkili çözüm olacağını söyledi.

Çalıştay Programına Kocaeli Üniversitesinden katılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Aras ise, ortalama bir ticari uçakta, 1800 kg civarında ve yaklaşık 300 km uzunluğunda kablo kullanıldığını belirtti. A 380 boyutundaki bir uçakta, bunun 550 km yi aştığını söyledi. Uçaklarda kablo konusunun, hem teknik açılardan, hem uçuş konforu hem de güvenlik açılarından can damarları olduğunu anlatan Prof. Dr. Aras, kablolamadaki sorunlardan dolayı, en küçük hataların, büyük facialarla sonuçlandığını, bunun için de kalite ve güvenlik içeren sertifikasyon konusunun hayati önem taşıdığını anlatarak, kablo ve kablolama kaynaklı uçak kazalarından örnekler verdi. Trakya ve Çorlu'nun bu tür bir ihtisas kümelenmesi için uygun bir altyapıda olduğunu belirten Prof. Dr. Faruk Aras, kurulması planlanan KİTEMM Mükemmeliyet Merkezine de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çalıştay programında, bir sunum yapan KOSGEB Tekirdağ Bölge Müdürü Esin Sayın ise, teknoloji öncelikli Ar-Ge projelerine ve kümelenme faaliyetleri çerçevesindeki işbirliği projelerine sağlanan nitelikli KOSGEB desteklerini anlatarak, bu çerçevelerde, KİTEMM ve Kablo ihtisas kümelenmesine destek sağlayabileceklerini ifade etti.

Çalıştay programı içerisinde, Yapıtaş Kablo, Vatan Kablo ve Ünika Kablo firmaları ise, kendi Ar-Ge çalışmaları ve sektör hakkında bilgiler içeren birer sunum yaptılar. Yapıtaş Kablo firması ortaklarından Ali Altunbaş, havacılıkta THY Teknik yönlendirmesiyle yapılan Ar-Ge ile bazı kabloları üreterek sertifikalandırmayı başardıklarını ifade etti.

Programın son bölümünde ise Trakya Kalkınma Ajansı adına konuşan Trakyaka Genel Sekreteri ve TÜDEP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Şahin, ajans olarak ülkemizin, nitelikli sanayileşmesine ve bu tür stratejik ürünlerin, Trakya Bölgesi firmalarından da karşılanabilecek olmasına, Ajans adına katkı sağlamaktan memnun olduklarını belirtti.
Yüksek Nitelikli İletkenler Kablo ve Kablaj Teknolojileri Çalıştay Programının kapanış konuşmasını ise Namık Kemal Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mümin Şahin yaptı. Rektör Şahin, NK Üniversitesinde, bu tür çalıştayların yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hem sanayi kesimine, hem de üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, iş dünyası ile entegrasyonuna ciddi katkı sağladığını belirtti. NKUTEK EURASITECHNOPARK bünyesinde kurulacak KİTEMM Kablo ve İletken Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin, kurulması hususunda üniversite olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Rektör Şahin, program çerçevesinde atılan ve katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederek, programın hayırlı olması temennilerini dile getirdi.

Çalıştay programında, interaktif bir uygulama ile programa katılan sektör ilgilileri ve TÜDEP yöneticileri, akademisyen ve öğrencilerden müteşekkil bir KİTEMM Kablo ve İletken Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Çalışma ve Hazırlık Grubu oluşturuldu. 21 Kişi, 7 Firma, 8 İşbirliği kurum ve kuruluşundan oluşan KİTEMM Çalışma Grubu, Eylül 2019'daki daha kapsamlı 2. Çalıştay programına kadar KİTEMM' in altyapı çalışmalarını hazırlamakla görevlendirildi.

- KİTEMM Çalışma Grubu Asistanı Öğrenciler:
Rana Demirer/Elk. ve Hab. Müh, Ece Kulak/End. Müh, Ekin Bozyel/Elk .ve Hab. Müh, Nilay Paslar/End. Müh, Barış Bozkurt/Elk. ve Hab. Müh, Recai H.İnce/Mak. Müh, Aleyna Tosun/Elk. ve Hab. Müh, Muhammed Dıbıs/Elk ve Hab. Müh, Hazal Arslan/Elk. ve Hab. Müh.

- KİTEMM Çalışma Grubu Firmaları:
- Başoğlu Kablo, Engin Rezistans, Yapıtaş Kablo, Elopar, Ünika Kablo, 2M Kablo, Vatan Kablo.

- KİTEMM Çalışma Grubu Bilim Adamı ve Akademisyenler:
- Prof. Dr. Faruk Aras, Prof. Dr. Muharrem Yılmaz, Dr. Nasır Çoruh, Prof. Dr. Hafız Alisoy,

- KİTEMM Danışma Kurulu:
- NKU Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Halil Tokel, Mahmut Şahin, Prof. Dr. Bülent Eker, Murat Yetişgin, Esin Sayın, Tamer Yavuztürk

- KİTEMM Çalışma Grubu İşbirliği Kuruluşları:
- KABLODER, THY TEKNİK, TAI, ASELSAN, KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, HASUN, NKUTEK EURASIATECHNOPARK

- KİTEMM Çalışma Grubu Koordinatörü:
Dr. Ahmet Erkoç (TÜDEP Y.K Üyesi ve Başkan Yardımcısı, Haliç Ünv. Öğretim Üyesi)

Daha sonra Çalıştay Programına katılan tüm katılımcılara birer "Katılım Belgesi" takdim edilerek, toplu fotoğraf alınmasının ardından, program sona erdi.