Hakkında

HASUN KÜMELENMESİ HAKKINDA
                                      

      HASUN, TÜDEP Bünyesinde yer alan, Türkiye için önemli bir "Havacılık Savunma Uzay ve Nükleer Güç Santralleri İhtisas Kümelenmesi" dir.

     Ağırlıklı olarak Trakya'da bulunan, analiz edilmiş ve asgari nitelik gerektiren ön koşulları sağlamış, küme üyesi sanayi firmalarına hizmet vermekle birlikte, Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde bulunan üyelerine de, bilgi, doküman, eğitim ve teknik destek sağlamaktadır.

     Küme, yaklaşık 400 nitelikli sanayi işletmesinden oluşmakta ve hedef sektörlerde yer alabilecek yüksek nitelik ve teknik yeteneklere sahip, gelecek vaadeden yeni üye firmaları ile her geçen gün, biraz daha gelişmektedir.

     İstanbul Merkez ofis ve NKUTEK EURASIATECHNOPARK 'da bulunan, Trakya Merkez ofislerinde faaliyet göstermektedir.

     Trakya Merkez faaliyetleri, Aralık 2017 itibarı ile; Çorlu'da NKUTEK TGB-2- 'de, TÜDEP tarafından inşa edilen EURASIATECHNOPARK B Blok'ta ayrılan özel alanda, milli projeler çerçevesinde, üye firmalara ve yeni girişimcilere yönelik, Start Up, Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük destekleri ile Ar-Ge ,Tasarım, İleri Mühendislik, Test, Analiz ve Ürün Geliştirme Teknik Laboratuvar Birimlerini içeren Sektörel Alt Sistemler Koordinasyon ve Teknik Destek Merkezi (SASKOM) 'da gerçekleştirilmeye başlanılacaktır.

     Merkezde aynı zamanda, "Ana Yüklenicilerle Teknik Koordinasyon" altyapısı ile hedef sektörlerde, mevzuata uygun ve onaylanmış "Savunma ve Havacılık Teknolojisi Ürünlerinin Sektörel İhracatının Geliştirilmesi " başlıklarında, ilgili kurumlarla işbirliği hayata geçirilmektedir.

     HASUN KÜME üyesi firmaların, yeterlilik ve teknik yeteneklerini tespit etmek, aynı zamanda, çeşitli geliştirme programlarıyla da, teknolojik derinlik kazanmalarını sağlamak için Trakya Kalkınma Ajansı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilatları, Trakya Bölgesi Üniversiteleri, TSO' lar ve OSB Yönetimleri ile kesintisiz olarak saha analiz faaliyetleri yürütülmektedir.