Genel Tanıtım / Hakkımızda

GENEL TANITIM
                 

TÜDEP Logo

     w TÜDEP, Türkiye'nin kalkınma modelinin, teknolojik kalkınmanın temelini oluşturan, Ar-Ge, Özgün Tasarım ve Teknoloji içerikli üretim ile bu üretimden ihracat odaklı büyüme modeliyle olmasının zaruretine inanan, bir ekiple, sivil insiyatif platformu olarak 2007'de yola çıkmıştır.

     w Yüksek teknoloji içeren ve ülkemiz için stratejik kabul edilen sektörlerde, yurtdışı bağımlılığı asgariye indirmek ve daha ötesi; yerli sanayiyi destekleyerek, ileri teknoloji ihraç edebilen bir ülkeye dönüşebilmek sevdası, bu platformun, bu oluşumun, mihenk taşı olmuştur.

     w Bu ve buna benzer, tam bağımsızlık ve ekonomik kalkınma temalı fikirlerin işlendiği bir " Fikir Kulübü" şeklinde, Eylül 2011'e kadar devam eden sürecin sonunda ise, resmi tüzük hazırlanarak, işadamı, bürokrat, siyasetçi ve akademisyenlerden oluşan kurucu bir ekip ile " TÜDEP, Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Platformu Derneği" resmen bir STK olarak faaliyetlerine başlamıştır.

     w Bu tarihten günümüze kadar, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Gaziantep, Adana, Eskişehir, Kastamonu gibi pek çok bölgede; ilgili Bakanlıklar, İhracatçı Birlikleri, Üniversiteler, Kalkınma Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve bizatihi üye firmaların kendileri ile, savunma, havacılık, tekstil, teknik tekstil, makine, otomasyon, bilişim ve yazılım, enerji, elektrik ve elektronik, kimya ve kozmetik, mücevher ve kuyum, kimya, ilaç ve medikal sektörler, otomotiv ve yedek parça gibi konularda, nitelikli üretim ve ihracatı arttırıcı, pek çok faaliyet planlamış ve hayata geçirilmiştir.

     w Son yıllarda, Ar-Ge ve inovasyon tabanlı, " ileri teknolojik derinlik" içeren stratejik öncelikli lokomotif sektörlerdeki faaliyetlerin etkinliğini güçlendirmek ve hedef sektörlere doğrudan somut katkılar sağlamak için, sonuç odaklı projelerin, ana yüklenici kurumların yerli ve millilik hedefleri doğrultusundaki tedarik taleplerinin sahada uygulanmasını desteklemek amacı ile TÜDEP üyesi kurum ve kuruluşların desteğinde, nitelikli bir ihtisas kümelenmesi olarak HASUN ( Havacılık Savunma Uzay ve Nükleer Güç Santralleri) Küme'si oluşturulmuştur.

     w Halen Savunma, Havacılık, Uzay ve Nükleer Güç Santrallerine yönelik, parça, nitelikli malzeme, komponent, alt sistem ve sistem üretim çalışmaları, TÜDEP HASUN Kümelenmesi altında yürütülmektedir.