Kurumsal İş Birliktelikleri

KURUMSAL İŞ BİRLİKTELİKLERİ
                 

     TÜDEP HASUN Kümelenmesi, faaliyetlerini, ülkemizin yerli ve milli projeleri önceliğinde ihtiyaç duyulan tedarik kanallarını, ürünleri ile besleyebilmek, hangi projeler için neler lazım, ne kadar lazım, ne zaman, ne tür niteliklerde lazım, bunları planlamak ve diğer küme üyeleri ile birlikte organize olarak hayata geçirebilmek için,

Sektörel olarak ;

 • İlgili Bakanlıklar,T.C. SSM
 • Ana Yüklenici TSKGV Firmaları ( Aselsan, TAI, Roketsan, Havelsan, Aspilsan, İşbir),
 • MKEK,
 • THY Teknik,
 • TÜBİTAK,
 • TİM ve SSI
 • STM,
 • Özel Sektör Savunma Sanayi ve Havacılık Endüstrisi Ana Platform üretici firmaları,
 • SASAD başta olmak üzere, ESAC, HUKD, OSSA, HUBFM, SAHA İSTANBUL, TSSK, BTSO Kümelenmeleri

Bölgesel olarak,

 • Bölge Valilikleri,Bölge Üniversiteleri
 • Trakya Kalkınma Ajansı,
 • BST Bakanlığı İl Müdürlükleri,
 • KOSGEB
 • TSO'lar,
 • OSB'ler,
 • Diğer STK'lar ile

Farklı projelerde ve farklı düzeylerde, gereksinimlere göre işbirlikleri yürütülmektedir.