Faaliyetler & Projeler

FAALİYETLER
                 

HASUN Kümelenmesi faaliyetlerini, ana başlıklar olarak ;

 1. Yatay ve Dikey Saha Analiz FaaliyetleriFirma Puanlama ve Sertifikasyon Destekleri
 2. Teknik Destek ve Danışmanlık Faaliyetleri
 3. Ana Yüklenici Firmalarla Tedarikçi Geliştirme Programları
 4. Ana Platform Üretici Firmalara ve Kurumlara Teknik Gezi Programları
 5. Sektöre Yönelik Analiz ve Raporlama Faaliyetleri
 6. URGE Programları
 7. Devlet Destek ve Teşviklerinden Ar-Ge, Özgün Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Programlarından Yararlanmaya Yönelik Eğitim Faaliyetleri,
 8. Teknik Altyapı ve Laboratuvar Test ve Analiz Hizmetleri
 9. Tedarik İhtiyaçları Doğrultusunda Yurtiçi ve Yurtdışında Lobi ve Tanıtım Faaliyetleri
 10. Yurtdışı Proje Eşleştirme ve Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri,
 11. Sektörel Ürünlerde, Pazar Geliştirme ve Derinleştirme Programları
 12. Sürdürülebilir ve Geliştirilebilir İnsan Kaynaklarını Destekleme Programları

Olarak özetlenebilir.