Misyon / Vizyon

MİSYON
                       

     Türkiye'nin, 2023 yılına kadar ilk 10, sonrasında ise 2030 yılına kadar ilk 7 ekonomi arasına girebilmesi, ulaştığı teknolojik derinlik ve yeteneklerle , yatırım, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, bunun için de başta ekonominin temel taşı niteliğindeki KOBİ'ler olmak üzere, aynı amacı, realist bir yaklaşımla hedefleyen, toplumumuzun, düşünce, proje ve strateji üretebilen tüm dinamiklerini, kişi, kurum ya da kuruluşlarını, sınıf ya da köken ayırt etmeksizin, birlik ve beraberlik içinde, paylaştığı milli ve manevi değerler eşliğinde temsil etmek ve bu amaçla faaliyetlerde bulunmaktır.

     Savunma, Havacılık, Uzay, Nükleer Santraller (HASUN) başta olmak üzere, Türkiye'nin dışa bağımlılığını mecburi kılan stratejik tüm sektörlerde, yerli ve milli üretimi mümkün kılmak, temel misyonlarmızdandır.

Tüdep, aynı zamanda, ihracat odaklı sürdürülebilir ekonomik kalkınma için;

- Yatırım, katmadeğeri yüksek teknik üretim ile ihracat odaklı kalkınma modelini benimseyen,
- Adil, ahlaklı, yenilikçi, verimli, çalışkan ve girişimci,
- Serbest rekabete ve KOBİ'lerin önceliklerine, yüksek ekonomik değerlere inanan,
- Tarihi geçmişini, milli ve manevi değerlerini, kültürel zenginliğini, kendi geleceğini özgürce belirleyecek düzeyde özümsemiş,
- Kaynakların ve refahın daha adaletli paylaşıldığı, demokratik bir sisteme inanan,
- Kendi ekonomik gücünün yanında, küresel düzeyde uluslararası siyasal etkinliğini de hak ettiği düzeye taşımış, güçlü,
- Sadece Bölgesel değil, küresel ölçekde de, iktisadi ve siyasi liderlikte, ilk 7 ülke arasına girmiş,
-Bölge ülkelerine, tarihi ortak geçmişimiz olan dost ve kardeş ülkelere de, çözüm ve refah üreten,

İnançlı, modern ve güçlü bir Türkiye için çalışmayı hedefleyen her kesimin ve temsilcilerinin, içinde yer aldığı bilim, teknoloji ve ekonomik kalkınma tabanlı bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedefler.

 

VİZYON
                       

     TÜDEP, Türkiye'nin, kendi milli, manevi ve tarihi değerlerinin yanı sıra, yerel ve evrensel insani değerlerin liderliğinde, dünyanın önde gelen ekonomileri içerisinde ilk sıralara girebilmesi ve siyaseten güçlü, kalkınmış ve refah düzeyi yüksek bir konuma ulaşabilmesi için, hedeflenen rakamlarda sürdürülebilir ve katma değeri yüksek ihracat artışına ulaşabilmesi amacıyla, hem yurtiçinde ve hem de yurtdışında, projeler geliştirmek, eğitim, tanıtım ve ar-ge çalışmaları yapmak, hedeflenen her sektörde teknolojik derinlik sağlamak, ilgili yutiçi ve yurtdışı kurumlarla ekonomik iyi ilişkiler kurmak ve ihracat ile ilgili hedef projeleri sahada uygulayabilmek, kurumsal bir altyapı içerisinde, stratejik planlamalarda bulunmak temel vizyonu ile kurulmuş, geniş katılımlı bir sivil toplum kuruluşudur.

     TÜDEP, geri kalmışlığın ve yoksulluktan gelen çaresizliğin, teknolojik ve ekonomik yetersizlikten dışa bağımlılığın, toplumlar ve uluslar arası haksızlığın ve adaletsizliğin, bölgemizin ortak problemi olduğuna inanarak, daha huzurlu, daha adil, daha acıların yok edilmeye ve dindirilmeye çalışıldığı, zenginlik ve refah kaynaklarının mümkün olduğunca daha adil paylaşıldığı bir dünya için, ekonomisi güçlü, prestiji yüksek ve siyaseten dik durabilen, onurlu bir Türkiye'nin, daima var olabilmesi ve daimi kalabilmesi, diğer önemli bir vizyonumuzdur.

Bu derin ve kökü yüzlerce yıla uzanan değerleri ve vizyonu ile TÜDEP;

2023 yılına kadar, yıllık 500 milyar, 2030 yılına kadar ise yıllık 1 trilyon dolar, yüksek teknoloji içeren katma değeri yüksek mal ve hizmet ihraç edebilen bir Türkiye için, savunma-havacılık-uzay, nükleer, teknik tekstil, makine ve otomasyon, medikal sektörler gibi dışa bağımlılığımızı asgariye indirecek, diğer sektörlere ise ilham ve lokomotif olacak, güçlü ve global bir ekonomiye sahip, küresel ölçekte önemli bir oyun kurucu olarak Türkiye'nin, yapısal teknolojik derinlik dönüşümü ve sürdürülebilir gelişimi için, kurumsal partnerleri ve destekçileri ile birlikte çözümler üretir ve stratejik planlamalar yapar, projelendirir ve uygulanabilmesi için bizzat sahada, paydaşları ve destekçileri ile hayata geçirir.