Değerler / Amaçlar

DEĞERLER ve AMAÇLAR
                        


     Türkiye'nin, milli ve manevi değerlerini muhafaza ederek, gelişmiş ülkeler sıralamasında, en büyükler arasına girebilmesi için, katma değeri yüksek, sürdürülebilir ihracat artışına odaklı ekonomik kalkınma hedefine inanmış, kişi, kurum, KOBİ ve STK' lardan oluşan, bir ekonomik ve sosyal güç birliği + işbirliği platformudur.

     Sivil ve Askeri Havacılık ile Savunma Sanayiinin, hem ulusal güvenlik stratejilerinin bir parçası olarak, hemde, önemli bir lokomotif sektör olarak, içerdiği yüksek Ar-Ge potansiyeli ile, ülkemiz lehine, "% 100 Yerlileşmesi ve Millileşmesi Hedefi" doğrultusunda, Türkiye genelinde ihtisas çalışmaları yapan, yapılanlara destek veren, iştirak eden, Savunma ve Havacılık Endüstrilerinin, bölgesel "İhtisas Kümelenmelerine" liderlik ve gerektiğinde ortaklık eden, dost ve kardeş tabir edilen ülkelerle, ortak büyük projelerin desteklenmesine yönelik ilgili devlet kurum ve kuruluşları ve diğer gönüllü kuruluşlarla çalışmalar yapan bir sivil insiyatif platformudur.

     Ar-Ge ve İnovasyonu, yüksek teknoloji içeren üretim ve ihracat odaklı kalkınmayı hedefleyen, bilgiyi ve teknolojiyi ithal eden değil, kendi üreten bir Türkiye için, Mükemmelliyet Merkezleri, Teknoparklar, Bilim ve Teknoloji Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Kuluçka Merkezleri, Tasarım Merkezleri, Prototip Atölyeleri gibi altyapı ünite ve merkezlerinin oluşturulmasına yönelik projeler üreten ve uygulayan, yapılmış olanlardan uygun bulunanlara kurumsal destek veren, katkı sağlayan, İleri Teknoloji ve Bilgi Toplumu olan, güçlü bir Türkiye'yi gelecek nesillere miras bırakmak isteyen, Milli bir kurumdur.

     Türkiye'nin, kendi ekonomisini kalkındırma önceliği ve refahı kadar, başta, geçmişimizden gelen, coğrafi, tarihi ve manevi bağlarımız olan ülkeler ve toplumlar olmak üzere, ekonomik kalkınma ve refah içinde yaşamın, barışçıl ve huzurlu bir dünya için, herkesin hakkı olduğuna inanan, geniş tabanlı bir sivil insiyatif platformudur.

     Türkiye'nin, uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik etkinliği açısından, kendi iç yatırımları yanında, Türk dış yatırımlarını, ortak üretim ve kalkınma modellerini destekleyen, bu amaçla EURASIATECHNOPARK gibi güçlü ve alternatif projeler üreten, düşünce, fikir, proje ve uygulama birliği platformudur.

     Türk ekonomisinin, en önemli kalkınma dinamiklerinden olan KOBİ' lerin, oluşumu, gelişimi ve katma değeri yüksek nitelikli ihracat yapabilmesini destekleyen, bu amaçla kamunun ve toplumun her kesiminin katkısını hedefleyen bir sivil destek platformudur. KOBİ'lerin sahip olduğu yapısal üstünlüklerden dolayı Türkiye ekonomisinin geleceği olduğu inancı ile, 2023 yılına kadar, ihracat sürecine 20.000 yeni ihracatçı KOBİ eklemeyi hedef edinmiş tüzel bir ekonomi organizasyonu girişimidir.

Bize göre, birlik, inancımızın gereği, başarının ise olmazsa olmazıdır.

     Bu anlamda Tüdep, kendi imkan ve yeteneklerini, paydaşı ve destekçisi kurumlarla, STK'larla, imkan ve mahremiyet dairesinde ortaklaşarak, projelere karşılıklı olarak daha geniş bir destek ve işbirliği sağlamayı hedefler.

     TÜDEP; Türkiye için gelecek vaadeden ve güçlü altyapı varlığı ile küresel pazarlarda, rekabet potansiyeli yüksek 12 ana sektörü hedef alarak, temelde bu sektörlere yönelik çalışmalar yapar.

Desteklenen Sektörler ve Kümelenmelerimiz

- HASUN/ Havacılık ve Savunma Endüstrileri ve Bunların Alt Sanayii Bileşenleri,
- Medikal Sektörler / Tıbbı Cihazlar, Aletler, Hastane Donanımları vb.
- İlaç ve Medikal Kimyasalları,
- Tekstil ve Teknik Tekstil,
- Makina ve Endüstriyel Otomasyon,
- Elektrik ve Elektronik,
- Bilişim ve Yazılım Endüstrileri,
- Enerji ve Alternatif Enerjiler,
- Kimya / Petrokimya / Kozmetik/ Temizlik Mlz. /Boya Endüstrileri,
- Otomotiv / Elektrikli Otomotiv Endüstrileri ve Bileşenleri,
- Gıda / Helal Gıda / Modern Tarım ve Hayvancılık,
- Yaratıcı Endüstriler / Moda, Sinema / TV, Reklam, Mücevher Tasarımı ve Kuyumculuk.