İŞBİR , Tamamlanan Yeni Ar-Ge Merkezi İle Birçok İlk’e İmza Atmaya Devam Edecektir

Burhan ÖZGÜR

İŞBİR Genel Müdürü
Burhan ÖZGÜR

İŞBİR , Tamamlanan Yeni Ar-Ge Merkezi İle Birçok İlk'e İmza Atmaya Devam Edecektir

İŞBİR; geliştirilen özgün ürünler ve yürütülen modernizasyon projelerinin yanı sıra, AR-GE merkezi bünyesinde, yoğun bilgi birikimi ve tecrübeli uzman mühendis kadrosu ile hali hazırda, ürün geliştirme, araştırma ve teknoloji geliştirme, süreç yeniliği ve kavram çalışmaları olmak üzere geniş bir çeşitlilik ile projeler yürütmeye devam ediyor

HASUN TÜRKİYE; Sayın Genel Müdürüm, HASUN TÜRKİYE okuyucularına İŞBİR'i kısaca tanıtabilir miyiz ?

Burhan ÖZGÜR / İŞBİR Elektrik; Türkiye'de 40 yıl önce sektörde yerini almış, ilk Jeneratör Fabrikası ve en yüksek güçteki yerli alternatör üreticisidir. Türkiye'de bu alanda bir okul olduğumuzu ve sektördeki pek çok firmanın yetişmiş elemanının kendi bünyemizden çıktığını belirtmek isterim. Yurt dışında çalışan Türk işçilerimizin ortaklığı ile 1977'de kurulmuş bir şirkettir. Adını İşçi Birliğinden esinlenerek almıştır ve 1988 yılından itibaren de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Sermayemizin %99,85'inin ait olduğu TSKGV bünyesindeki 6 şirketten birisiyiz. 2017 yılının ilk yarısı itibarıyla personel sayısı 117 olan İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. Balıkesir'de, yaklaşık 30 dönümlük bir arazi üzerinde, 10 bin m2 kapalı, 20 bin m2 açık alana sahip tesislerinde tasarım, geliştirme, üretim, test, montaj, satış, sertifikasyon, kalifikasyon, ve lojistik destek faaliyetlerini sürdürmektedir.
     İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. şartnamelere uygun güçte, özellikte ve 2000 kVA'ya kadar alternatör üreten ilk ve tek firmadır. Alternatör üretimi konusunda öncü olan İŞBİR, en iyi işçilikle ve en iyi malzemeyi kullanarak ürünlerinin kalitesini en üst seviyede tutmaktadır. Uzak doğu kökenli malzeme İŞBİR ürünlerinde kesinlikle tercih edilmemektedir.
     Başlıca faaliyet alanlarımız; jeneratör, alternatör, elektrojen grupları, elektrik panoları ve konvertörlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, test faaliyetleri, sertifikasyonu, kalifikasyonu ve lojistik desteğinin sağlanması şeklinde özetleyebiliriz.

HASUN TÜRKİYE; Stratejik projelerin, sağlıklı enerji üretimi de, sistemin kendisi kadar stratejik açıdan önemli. Şu ana kadar yer aldığınız önemli milli projelerden söz edebilirmiyiz?

Burhan ÖZGÜR / İŞBİR Elektrik; İŞBİR, yaptığı özel üretim ürünler ile Savunma Sanayine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. Kısaca özetlemek gerekir ise;
     T.S.K'lerinde kullanılan tüm İnsansız Hava Araçlarının (İHA) yer sistemleri, jeneratör grupları İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. tarafından üretilmektedir. İnsansız Hava Aracı Jeneratör grupları üretimi kapsamında; TAI'nin ürettiği ANKA, Baykar Makine'nin ürettiği BAYRAKTAR, Vestel'in ürettiği KARAYEL sistemlerinin tüm jeneratörleri, İŞBİR tesislerinde, İŞBİR Mühendislerinin tasarımı ve Teknisyenlerinin, İşçilerinin emekleri ile üretilmekte ve T.S.K.'lerinin hizmetine sunulmaktadır.
     Kara Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında ise; Taktik Saha Muhabere Sistemlerinde (TASMUS) kullanılması planlanan 50 adet 2x15 kVA gücündeki Römorklu Jeneratörler, 72 adet 5 kW Taktik Sessiz Jeneratörler, Ateş Destek Otomasyon Projesi kapsamında üretilen 48 set 2x15 kVA jeneratörler, Mobil Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemlerinde kullanılan 60 set 2x13 kVA Dual Jeneratörler, Telsiz Sistemi Projesi kapsamında kullanılan 22 set 2x13 kVA Otomatik Yedekli jeneratörlerimizin üretimi devam etmektedir.
     Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen birinci ve ikinci Milli Gemi jeneratörlerinin devamı olan Milgem III Burgazada ve Milgem IV Kınalıada gemilerinin jeneratörlerinin üretim süreçleri tamamlanmış ve sevk edilmiştir. Milgem III Burgazada'nın jeneratörlerinin devreye alma süreçleri tamamlanmıştır. Ağustos 2017 ayı içerisinde Liman Testleri icraa edilecektir.

HASUN TÜRKİYE; Özellikle Milli gemi projeleri, ardı ardına bir yandan devam ederken, bir yandan yenileri açıklanıyor. Özellikle, milli korvetler, fırkateynler, milli denizaltı projeleri gibi. Bunlar aynı zamanda, ileri teknoloji de içeren jeneratör sistemleri gerektiriyor. Bu konuda çalışmalarınız neler?

Burhan ÖZGÜR / İŞBİR Elektrik; 15 Mayıs 2017 tarihinde, STM A.Ş. ile İŞBİR arasında Test ve Eğitim Gemisinde (TVEG) kullanılacak olan 4x750 kVA gücündeki jeneratörlerin sözleşmesi imzalanmıştır. Üretim faaliyetleri başlamıştır ve 2017 yıl sonunda teslimi gerçekleşecektir. Bunun yanında MİLGEM Korvetlerinin devamı olacak olan 5-8 inci Fırkateynlerin ihale çalışmalarına girmek için faaliyetler devam etmektedir.

HASUN TÜRKİYE; Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknoloji geliştirmeleri için nasıl bir altyapınız var? Bunu özellikle değişen stratejik ihtiyaçları da göz önüne alarak geliştirmeyi düşünüyor musunuz?

Burhan ÖZGÜR / İŞBİR Elektrik; Türkiye'nin 462 nci Ar-Ge Merkezi olan İŞBİR Ar-Ge Merkezi 09 Mayıs 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Tescil edilmiştir.
     Ar-Ge Merkezinin faaliyete geçmesiyle; Enerji kullanımı ve verimliliğini arttıracak yeni ürünlerin üretilmesinin yanı sıra, mevcut ürünlerin teknolojisi yükselecek, maliyeti düşecek, verimliliği artacaktır.
     İŞBİR Ar-Ge Merkezi, Balıkesir Merkezinde ikinci, Balıkesir il hudutları içerisinde üçüncü Merkez olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
     İŞBİR; geliştirilen özgün ürünler ve yürütülen modernizasyon projelerinin yanı sıra, Ar-Ge merkezi bünyesinde, yoğun bilgi birikimi ve tecrübeli uzman mühendis kadrosu ile hali hazırda, ürün geliştirme, araştırma ve teknoloji geliştirme, süreç yeniliği ve kavram çalışmaları olmak üzere geniş bir çeşitlilik ile projeler yürütmeye devam ediyor. Bu projelerin tamamlanmalarını müteakip, İŞBİR birçok ilke daha imza atmaya devam edecektir.

HASUN TÜRKİYE; Yurtdışı bağlantılarınız var mı ? Know How desteği alıyormusunuz? Veya yerli ya da yabancı partnerlerle, ortak planlanan projeler var mı ?

Burhan ÖZGÜR / İŞBİR Elektrik; Dünyada yenilenebilir enerjiye olan yönelim ve yenilenebilir enerji sistemlerinin ekonomik olması sebebiyle, rüzgar türbinlerinde elektrik sağlayabilecek alternatörlere ihtiyaç duyulması ve çok büyük oranda talep olması, bu projenin başlıca amacıdır. Rüzgar enerjisinde kullanılan alternatörler ülkemizde üretilmemekte, yurt dışından ithal edilmektedir. Bu çalışmaların ülkemizde gerçekleştirilmesi, cari açığın azaltılmasına ve ülkemizde know-how oluşmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Yerli alternatör teknolojilerini geliştirerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının İŞBİR'de üretilmesi ve bir ilke daha imza atılması hedeflenmektedir.

HASUN TÜRKİYE; İŞBİR, daha çok askeri projelerle ön plana çıkıyor ama sivil sektörler içinde aslında ciddi bir üretici ve alternatif. Sivil ihtiyaçlar için, örneğin fabrikalar, hastaneler, üniversiteler vs. İŞBİR için hedef pazarlardan sayılabilir mi ?

Burhan ÖZGÜR / İŞBİR Elektrik; İŞBİR Elektrik San. A.Ş. olarak, birçok askeri projenin yanı sıra sivil sektörde de jeneratör üretimlerimiz devam etmektedir. Geçmişte de birçok örnekleri olduğu gibi şuan mevcutta da;
     - Havaalanları,
     - Belediyeler,
     - Bankalar,
     - Maden Firmaları,
     - Toplu Konut Firmaları,
     - Fabrikalar,
     - Çiftlikler,
     - Marketler,
     - Gıda Firmaları'na çeşitli güçlerde jeneratörler üretmekteyiz.

HASUN TÜRKİYE; Jeneratör sektöründe sertifika ve standartlarla ilgili çalışmalar nelerdir? Akredite edilmiş ürünler, dünya pazarlarında daha rahat bir Pazar bulma imkanı sağlıyor mu?

Burhan ÖZGÜR / İŞBİR Elektrik; Akredite edilmiş ürünler, dünya pazarlarında tabiî ki daha rahat bir pazar bulma imkanı sağlamaktadır. Biz İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. olarak Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan için yurtdışı Marka Tescil belgemizi almış bulunmaktayız. Pakistan ve Irak için ise Aralık 2017 ayı sonunda belgemiz elimize ulaşacaktır. Yurtdışı Marka Tecil belgeleri ile markamız sadece bize ait olmakla birlikte, çalınması veya başkaları tarafından kullanılmasını engellemiş, hizmetimizin ve ürünlerimizin, daha kaliteli ve güvenilir olduğunu uluslararası bir kez daha kanıtlamış bulunmaktayız.
     Bu belgelerin yanı sıra ürünlerimize ait patent ve faydalı model sertifikalarımızda mevcuttur. Bu belgeler ile ürünlerimizin satışı, pazarlanması, çoğaltılması veya bir benzerinin üretilmesinin önüne geçilmiştir. Jeneratörlerimiz ve yerli üretilen alternatörlerimiz için TSE ürün uygunluk belgelerimiz mevcuttur. Türk standardı bulunan konularda firmamızın söz konusu ürünlerinin, ilgili jeneratör standartlarına uygunluğunu belirten ve TSE belgesi kullanma hakkını veren önemli belgeler arasına girmektedir. Bu belgeler sayesinde de kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj sağlamakta, müşteri nezdinde güveni arttırmakta ve jeneratör pazarında ön plana çıkmaktayız.
     Ayrıca, Nato ve MIL STD askeri standartlar kapsamında da Türk Silahlı Kuvvetlerine birçok jeneratör üretmekteyiz. Bu jeneratörlere ait Çevre, EMI/ EMC test raporlarımızda mevcuttur. 

HASUN TÜRKİYE; İŞBİR, ihracat konusunda ne durumda? Bu konudaki çalışmalarınızdan bahsedebilirmisiniz ?

Burhan ÖZGÜR / İŞBİR Elektrik; Ağırlıklı olarak Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Cezayir, Arnavutluk ve USA ülkelerinden %10 luk ihracat geliri elde etmekte ve önümüzdeki üç yıl içinde iki katını hedeflemekteyiz. Yeni hedef pazarlarımız Afrika'nın önemli bazı ülkeleri ve Diğer Türk Cumhuriyetleridir.
     İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş.'nin vizyonu; yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünleri ile ülkemizde 2020 ye kadar pazar payını yüzde 6'nın üzerine çıkarıp, sektörde yer alan ilk dört firma arasında olmaktır. Aynı dönemde toplam cirosu içerisindeki ihracatın payını asgari yüzde 15 e yükseltmektir. İŞBİR, Bugüne kadar elde edilen tecrübeler ışığında; hali hazırda yürütmekte olduğu projeler dışında gerek askeri, gerek endüstriyel tip ve de marin tip jeneratör projeleri için pazar arayışları birçok ülkede devam etmektedir. İŞBİR, ihracat yaptığı ülkelerin yanında; farklı uluslar arası pazarlara girmeyi ve İŞBİR ürünlerini en iyi şekilde tanıtmayı hedeflemektedir.

HASUN TÜRKİYE; Tüdep Hasun, Saha İstanbul, Ostim Ossa, İzmir Hukd, Bursa, İkitelli gibi endüstriyel kümelenmelerimiz içinde, savunma sanayi şirketlerine tedarikçi olan veya olmak için çalışan Yüzlerce işletmemiz var. Bunların yeteneklerinden yararlanma hususunda, tedarik süreçleriniz nasıl işliyor? Yeterince destek alıp, bu firmalardan yararlanabiliyor musunuz?

Burhan ÖZGÜR / İŞBİR Elektrik; İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş., SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'ne üye olarak, yerli-milli savunmada önemli rol oynayan, yüksek yerli katkı oranı ve nitelikli işgücüne sahip, ileri teknoloji ürünler üreten firmalar arasında yerini almıştır. Küme firmalarının müşterek organizasyonu ile İŞBİR, katma değeri yüksek ürün üretme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
     TÜDEP, Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği'ne de 25 Temmuz 2017 tarihinde üye olunmuş, aynı doğrultuda yol almak amaçlanmaktadır.

HASUN TÜRKİYE; Sayın Genel Müdürüm. Türkiye, raylı sistemlerde ve sivil havacılık sektöründe de bir atılım yapma gayreti içinde. Bu konuda çalışmalarınız neler?

Burhan ÖZGÜR / İŞBİR Elektrik; Türkiye'de hızlı tren hakkında Siemens firması ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Sivil havacılık sektörü ile ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir.

HASUN TÜRKİYE; Sayın Genel müdürüm, İşbir de, yöneticilik döneminizde, en çok başarmak istediğiniz, özel önem verdiğiniz bir konu var mı?

Burhan ÖZGÜR / İŞBİR Elektrik; İŞBİR standart jeneratör üretiminin dışında ileri teknoloji gerektiren özgün ürünler geliştirip üretmektedir. Günümüzde, "çevreye duyarlı, çevre dostu, sessiz ve hafif jeneratörler talep edilmektedir" fikrinden yola çıkan İŞBİR, bir ilki daha başarmış, 5-10-20-30 kW gücünde Taktik Sessiz Jeneratörleri üretmenin gururunu yaşamaktadır.
     Taktik Sessiz Jeneratörlerinin teknik özellikleri;
        - Elektro manyetik uyumluluk ve etkileşim özelliklerini karşılayan,
        -40 / +60 derecede depolanabilen,
        - 30 / + 50 derecede sürekli çalışabilen,
        - Yağmur ve nemden etkilenmeyen,
        - Şok ve titreşime dayanıklı,
        - Çok küçük boyutlu,
        - 3000 m yükseklikte istenen gücü sürekli verebilen,
        - Asenkron ve su soğutmalı alternatöre sahip,
        - Çekilen güce göre motor devrini ayarlayarak yakıt tasarrufu sağlayabilen,
        - Yurtdışı firmalar tarafından üretilmiş olan muadillerine kıyasla daha düşük ses seviyesine sahip,
        - Askeri sistemlerin kullanımlarına uygun,
        - Araç üzerine monte edilebilen,
        - Tekli veya Dual çalışma prensibine sahip,
        - EMI - EMC gereklerini sağlayan,
        - Uzaktan izlenebilme ve kumanda edilebilme özelliğine sahip,
        - Düşük ağırlık ve hacme sahip,
        - Düşük termal ize ve yüksek IR korumaya sahip,
        - Alt bileşenleri olabildiğince kabine entegre olacak biçimde kompakt bir yapıya sahip,
        - MTBF (Arızalar arası ortalama süre) değeri ve dayanımı yüksek,
        - Taktik sahada güvenilir bir güç kaynağı olarak kullanılmaktadır.
     Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra Sivil Naklen Yayın Araçlarında, Mobil Hizmet Araçlarında ve Yatlarda da kullanılabilir özelliktedir.
     İŞBİR; Alternatör, Pano, Fan, Radyatör, Kabin ve birçok malzemesi yerli malı kullanılarak üretilen Taktik Sessiz Jeneratör ile ülkemize katma değer oluşturarak Türk Savunma Sanayisine ve Ülke Ekonomisine büyük destek sağlamayı hedeflemektedir. Büyük bir özveri ile başarılan sessiz jeneratörlerin patenti de 09 Mart 2017 tarihinde alınmıştır.

HASUN TÜRKİYE; Sayın Burhan Özgür, verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Okuyucularımıza özellikle, alt yüklenici sanayici ve işletmelerimize, son bir mesajınız olacak mı?

Burhan ÖZGÜR / İŞBİR Elektrik; Sadece Jeneratör ve Alternatör üretimi ile yetinmeyip, Enerji Etkinliği, Enerji Depolama ve Rüzgar Enerjisi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türk Savunma Sanayine olan katkımız artarak devam ettirilecektir. Bu çalışmalarımızın Türkiye'de ve Yurtdışında tüm Savunma Sanayi personeline duyurulmasında bize destek olan HASUN TÜRKİYE Dergisi yönetici ve çalışanlarına, şahsım ve tüm İŞBİR personeli adına şükranlarımı sunarım.