Kablo Sanayicileri, TAI ve ASELSAN' da

KİTEMM TAI FOTO TOPLU

TAI KABLO ÖRNEKLERİ

Kablo Sanayicileri TAI ve ASELSAN'da

TÜDEP, Çorlu Nkutek Eurasiatechnopark bünyesinde oluşturulan, Kablo ve İletken Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi KİTEMM Üyesi Kablo Sanayicileri, İthalata Olan Bağımlılığı Bitirmek Üzere Ankara'da Bulunan TAI ve Aselsan Tesislerini Ziyaret Ettiler.

TÜDEP / HASUN Savunma ve Havacılık Kümelenmesi ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde, " Yüksek Nitelikli İletkenler Kablo ve Kablaj Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (KİTEMM) faaliyeti olarak, kablo ve kablaj sektörünün önde gelen firmaları, havacılık ve savunma sanayiinde kullanılan kabloları, kullanım alanlarını ve diğer ihtiyaçları yerinde görüp değerlendirmek üzere, TÜDEP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yetişgin başkanlığında bir heyet ile TAI ve Aselsan'ın Ankara da bulunan tesislerini ziyaret ettiler.
Özellikle havacılık ve savunma sanayiinin ihtiyacı olan ve büyük oranda yurtdışından yüksek meblağlar ödenerek ithal edilen kabloların, yerlileştirilmesi ve Türk firmalarınca üretilebilmesi amaçlanan program, KİTEMM'in çalışmalarının da somut bir örneği oldu.

TAI Yerlileştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Danışmanı ve TÜDEP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Tokel ve ekibinin karşıladığı kablo sektörünün önde gelen firmalarının yönetici ve temsilcilerinden oluşan TÜDEP KİTEMM heyeti, TAİ'nin Kahramankazan tesislerinde, tedarik yapısı kullanımda olan ve ithal edilen kablo türleri ve özellikleri ile teknik spesifikasyonlar gibi konularda bilgilendirildi. Yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre, firmalara üretebilecekleri kablo türleri ilişkilendirildi ve üzerinde çalışmak üzere ürün numuneleri verildi.
Programda, bir konuşma yapan Halil Tokel; son derece stratejik öncelik içeren savunma ve havacılık sanayiinde, yurtdışına bağımlılığı sıfırlamayı hedeflediklerini, ambargolar nedeni ile hem savunma ve havacılık sanayiinde projelerin sekteye uğratılmasının, hem de buna bağlı olarak TSK'nın olumsuz etkilenmesinin bu yerlileşme ve millileşme çalışmaları ile mümkün olacağının altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanının konuşmalarına atıfla, Türkiye'de üretilmesi mümkün olan hiçbir şeyin, yurtdışından alınmaması hususunda kararlı olduklarını ifade ederek, kablo sektörünün de önemini vurguladı. Yüksek standartlar ve Sertifikasyon nedeniyle Kablo ihtiyaçlarında, neredeyse tamamen, ithalata bağlı bir durumun söz konusu olduğunu belirterek, irili ufaklı 300' e yakın kablo üreticisi ile Türkiye'nin hala kablo ithal etmesinin acı bir durum olduğunu, en kısa zamanda Türk Kablo firmalarının bu konuda üretime yönelmesi gerektiğini belirtti. Bu sayede, ihracatta da nitelikli ve katma değeri yüksek bir üretimin mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Tokel, Başkan Murat Yetişgin ve KİTEMM Heyetine katılan kablo üreticilerine teşekkür etti.

Ardından Aselsan Macunköy Tesislerinde, Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, Tedarik Müdürü Dr. Murat Aslan ve diğer yetkililerce karşılanan heyet; Aselsan tanıtımı ve tedarik sistemi ile ihtiyaç duyulan kabloların değerlendirilmesini takiben, üretim ve kablaj ile ilgili bazı holleri gezerek yerinde bilgiler aldı.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan TÜDEP Başkanı ve KİTEMM Kurucu Heyet Temsilcisi Murat Yetişgin, 16 kablo üreticisi ve kablaj firmasından yaklaşık 35 kişinin katıldığı programın, son derece verimli geçtiğini, alınan numunelerin çalışılması ile de havacılık ve savunma sanayiinde kullanılan kabloların üretimi ile ilgili somut adımların atılmaya başlanılacağını belirtti. Başkan Yetişgin, TÜDEP KİTEMM üyesi firmalarla, bu tür ziyaretlerin hem yurtiçinde, hem de yurtdışında, havacılık, savunma, gemi inşa, raylı sistemler, NGS'ler ve diğerlerine yönelik, artarak devam edeceğini söyledi. Öncelikli hedeflerinin, milli askeri ve havacılık ana yüklenicilerimizde, yurtdışına kablo/kablaj, farklı türde hassas iletkenler ve bileşenlere olan bağımlılığı, bu tür yerlileştirme çalışmaları ile sona erdirmek olduğunu ifade etti. Başkan Yetişgin, diğer önemli hedeflerinin ise 300 milyar doları aşan, küresel kablo pazarından alınan pazar payını, önümüzdeki 10 yılda % 5' lere yaklaştırarak, yıllık 10 milyar doları aşmaya katkı sağlamak olduğunu, KİTEMM'in de bu çalışmalar için kurulduğunu belirtti.

Trakya Kalkınma Ajansı ve TÜDEP ortaklığında gerçekleştirilen KİTEMM Teknik Ziyaret ve İş Geliştirme Programına, Vatan Kablo, Unika Kablo, Ünal Kablo, Başoğlu Kablo, Seval Kablo, Reçber Kablo, Elopar, Yapıtaş Kablo, Prettl, Engin Rezistans, Üntel Kablo, Georgian Tech, Sahra Kablo, KabloTürk, Akdata gibi firmalar yer aldılar.