TEİ ve ALP Havacılık Eskişehir Teknik Gezisi Yapıldı

8899

211

IMG-20190123-WA0010

tei

212

213

TEİ ve ALP Havacılık Eskişehir Teknik Gezisi Yapıldı

Trakya Bölgesi Havacılık Savunma Uzay ve NGS Kümelenmesi (HASUN) ilgili protokoller kapsamında, Bölge sanayicilerinin, hedef sektörlere yönelik tedarik süreçlerine ilişkin bilgi ve motivasyon oluşturmak, talep edilen ve yerlileştirilmesi öngörülen ürünlerle ilgili doğrudan kurum yetkililerinden bilgi, görüş ve tavsiyeler alabilmek, üretim hatlarını ve her kademeden ürünü, sistem veya alt sistem olarak yerinde görebilmek, üretim hatlarını inceleyebilmek amacı ile havacılık motorları üzerinde uzmanlaşan ve küresel ölçekte önemli projelerde entegratör firmalardan olan TEİ ve yine havacılık ile ilgili pek çok alanda özellikle motor ve aktarma organları ile ilgili, %100 e varan oranlarda ihracata çalışan ALP Havacılık tesislerine Trakya Kalkınma Ajansı ve TÜDEP işbirliğinde teknik bir inceleme ziyareti düzenlendi.

HASUN Küme Üyesi talaşlı imalat ve metal işleme alanlarında çalışan ve parça, komponent, makine, kalıp vs. üreten Bölge sanayicilerinin, ziyaret edilen kuruluşlara yönelik imalat yapabilmelerinin önünü açabilmek, süper hassas üretim ve sıfıra yakın toleransların olduğu bu alanlarda, rekabetçi bir üretim güç ve hassasiyetine sahip olabilmelerini, gerektiğinde ve anlaşmalar yapıldığında, ihtiyaç duyulan yerli ve milli projelerde tedarikçi olabilmelerinin sağlanması, mevcut üretim yaptıkları alanlarda ise üstün teknolojik ve hassas kaliteli üretim bilgi ve yeteneklerine sahip olmalarına katkı sağlanması amacıyla Eskişehir'de bulunan TEİ ve ALP Havacılık'a teknik ziyaretler yapıldı.
Trakya'lı sanayicilerden oluşan TÜDEP HASUN Küme Heyetini, Genel Müdür Yardımcıları Murat Karamahmutoğlu (İmalat), Ahmet Kain (Programlar) ve Ahmet Fındık (Ar-Ge ve Tasarım) karşıladı.

İlk olarak toplantı odasında, tanışma, katılımcı üyeleri tanıştırmanın ardından, detaylı bir sunum ve bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren bu toplantının ardından, üretim tesislerinin, üretilen parçaların ve mamül uçak, Iha, vb. motorların, tezgâhların yerinde görülmesi için detaylı bir fabrika gezisi yapıldı.
TEI Programının son aşamasında ise TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Murat Yetişgin ve Trakya TÜDEP HASUN Üyesi sanayici katılımcıları selamlayan, kısa bir teşekkür konuşması yaptıktan sonra Sn. Genel Müdür tarafından, Heyet Başkanı olarak TÜDEP HASUN Başkanı Murat Yetişgin ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'i temsilen programa katılan Kurum Uzmanı İsmet Zümer Cabar' a özel yaptırılmış bir ziyaret hatırasının yanı sıra tüm ziyaret heyetine günün anısını temsilen küçük birer hediye takdim etti.

Öğleden sonra yine Teknik Ziyaret Programı kapsamında, ALP Havacılık Üretim Tesislerine geçildi. Trakya TÜDEP HASUN Heyetini, Alp Havacılık Genel Müdürü Şenay İDİL ve ALPTEKNİK Genel Müdürü Yılmaz Güldoğan karşıladı. Toplantı salonuna alınan Trakya TÜDEP HASUN Heyeti ile ALP Havacılık Heyetleri, teker teker tanışıp, akabinde kurumu tanıtan detaylı bir sunum, Genel Müdür Şenay İdil tarafından yapıldı. Ardından, üretilen ürünlerin, üretim alanlarının, Ar-Ge ve Tasarım kısımlarının, makine ve ekipmanların da tanıtıldığı, detaylı bir tesis ziyareti yapıldı. Son derece yakın ve sıcak bir ilgi ile konuk edilen heyete, ziyaretin ardından birer hediye çantası takdim edilerek uğurlandı.

Bu Teknik Ziyaret programına katılan 15 firma, kendi üretim alanlarında, küresel ölçekte büyümüş ve gelecek 10 yıllık siparişleri alarak, şimdiden üretim hatlarını doldurmuş ve uygun koşullarda yetenekli işbirliği yapabilecekleri firma arayışında olan bu iki dev kuruluş ile çalışabilme hususunda yeterli ve detaylı bilgi sahibi oldukları değerlendirildi. 

Hem TEİ, hem ALP Havacılık, uluslararası alanda, Türkiye'nin yüksek teknoloji ile üretim yapan ve F35 Müşterek Taarruz Uçağından TFX Milli Muharip Uçağına, T625 Gökbey çok maksatlı Yerli ve Milli Helikopterinden, Atak Helikopterine, Boeing ve Airbus sivil yolcu uçağı motorlarından, en zor IHA ve SİHA motorlarına kadar, dünya ve Türk havacılığına, motorlarına, son derece hassas ve kaliteli parçaları, büyük bir başarı ve gurur ile üretmektedirler. Bölgede yer alan TÜDEP HASUN Küme üyesi firmaların, Trakya Kalkınma Ajansı destek ve işbirliğinde, bu teknik ziyaret programları vesilesi ile ilgili bu firmalara tedarikçi olma yolunda, büyük bir ilerleme kaydedildi.

Sonuç olarak, Trakya Kalkınma Ajansı ve TÜDEP İşbirliğinde, bölge sanayicilerinden oluşan HASUN üyelerinin, orta ve uzun vadede ekonomik dalgalanmalara daha dayanıklı, küresel düzeyde rekabet gücü ve katma değeri yüksek ürün taleplerine cevap verebilecek bir kalite ve üretim altyapısı ile hem Trakya Bölgemizin hem de ülkemizin kalkınmasına model oluşturabilecek son derece başarılı, ciddi bir birikime sahip olacağı değerlendirilmiş oldu.