Trakya Bölgesini, İleri Teknolojiler ve Katmadeğer İçeren Savunma ve Havacılık Sanayi Merkezlerinden Biri Haline Getireceğiz

Mahmut ŞAHİN

Mahmut Şahin, 1977 Konya Beyşehir doğumludur. İlköğrenimini Konya'da tamamladıktan sonra ailesinin iş durumu nedeniyle Tekirdağ'a yerleşmiştir. Şahin, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Uzmanlık alanıyla ilgili yüksek lisansını ABD'de tamamlamıştır. Uzun yıllar Trakya ve yurtdışında firmaların yatırım uzmanlığı gerektiren bölümlerinde genel müdür ve üst düzey yönetici olarak görev almıştır. İngilizce ve Arapça dillerini bilen Şahin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Trakya Bölgesini, İleri Teknolojiler ve Katmadeğer İçeren Savunma ve Havacılık Sanayi Merkezlerinden Biri Haline Getireceğiz.

Savunma sanayi ve havacılık sektörleri katma değeri yüksek, getirisi muazzam sektörler. Eğer Trakya' daki üreticiler bu sektörlerden gelen müşteriler ile çalışmaya başlarlarsa, bölgemiz bu alanda ender üretim üslerinden birisi olacaktır. Savunma Sanayi ve Havacılık konusunda TÜDEP ile, bölgemizde bir kümelenme oluşturmaya çalışıyoruz. HASUN. Bu çalışmalar kapsamında bölgemizde Savunma Sanayi ve Havacılık zirvesinin ilkini gerçekleştirdik, bu zirveye 50'in üzerinde firma katıldı. Bu sene de ikincisini sonbahar döneminde gerçekleştireceğiz. Bu zirvede tüm bu bahsettiğimiz ulusal ana yükleniciler ile bölgemizdeki üretim yapabilecek potansiyel firmaları bir araya getirerek görüşmelerini ve işbirliklerini geliştirmelerini sağladık. TÜDEP HASUN ve ilgili ana kuruluşlarla da sağlamaya da devam edeceğiz.

HASUN TÜRKİYE; Trakya Kalkınma Ajansı nedir, ne yapar, sanayicilerimizle ilgisi nedir, okuyucularımızı biraz bilgilendirebilir miyiz?

Mahmut ŞAHİN / Trakya Kalkınma Ajansı; Bildiğiniz üzere Kalkınma Ajansları ülkemizde yerelden planlama yapan, bölgesel kalkınma odaklı kurumlar. Trakya Kalkınma Ajansı da ülkemizdeki diğer 25 kalkınma ajansı gibi bölgesel kalkınma odağında çalışmalarını sürdürmekte. 2009 yılında kurulan Ajansımız ilk personel alımıyla birlikte 2010 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmekte. İnsan kaynağı açısından bölgedeki en nitelikli kurumlar arasındayız. Stratejik planlar, master planlar hazırlıyor, bölgenin istifadesine sunuyor ve bunların hayata geçirilmesi için ilgili paydaşlarımızla ortak çalışmalar yapıyoruz. 2012 yılında bölgenin lojistik ve turizm master planları bitirildi, referans kaynağı olarak tüm kurumlarca kullanılıyor. Göçün engellenmesinden insan kaynaklarının gelişimine; süs bitkileri sektöründen süt ve süt ürünlerinin rekabetçi yapısının incelenmesine kadar çok spesifik alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldı. Online bir kütüphanemiz bile var www.trakya2023.com adı altında. Kısacası, müthiş bir bilgi birikti bölge hakkında.
     Amacımız, merkezi insan olan sürdürülebilir üretim ve çevre ile hareket eden bir kalkınma modeli. Bölgenin diğer bölgeler ve dünya ile rekabet edebilen bir yer olması için projeler üretiyoruz. Bölgeyi dönüştürmek ve geliştirmek için çabalıyoruz.
     Her yıl üzerine özel olarak eğildiğimiz konular var. Trakya'nın değerlerinin markalaşmasına ve sanayide dönüşüme çok ciddi çaba harcıyoruz. Tabi bunlar hemen olacak işler değil, hem zaman hem de ortak çalışma gerekiyor. Ne yapıyorsak bölgedeki ilgili aktörleri bir araya getirerek yapıyoruz.
     Sanayicilerimiz özelinde ele alırsak, konunun tüm paydaşlarını tüm süreçlere dahil ederek bir dizi çalışma yürütüyor Ajansımız. Öncelikle katma değerli üretim için sanayide dönüşümün şart olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla stratejilerimizi belirleyip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çorlu, Çerkezköy ve Lüleburgaz üçgeni ülkenin en yoğun sanayi alanlarından birisi. Yüzlerce üretim tesisi onlarca farklı sektör var. Haliyle teknoloji ve makine üretenler de var. Biz de Ajans olarak bir çalışma başlattık, bu firmaların en yetkin olanlarını THY, TAİ, ASELSAN gibi ulusal markalar ile bir araya getirip, bizim bölgemizden havacılık ve savunma sanayi üretimine katkıda bulunacak firmaları tespit etmeye çalışıyoruz. Çünkü bunun bir sonraki adımı uluslararası savunma firmalarına üretim anlamına gelir ki, sonraki süreçte bunu hedefliyoruz. Savunma sanayi ve havacılık sektörleri katma değeri yüksek, getirisi muazzam sektörler. Eğer Trakya'daki üreticiler bu sektörlerden gelen müşteriler ile çalışmaya başlarlarsa, bölgemiz bu alanda ender üretim üslerinden birisi olabilir.

HASUN TÜRKİYE; Sanayici açısından baktığımızda, bilhassa katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretimi ve ihracatı ile kalkınma son derece önemli. Buna yönelik olarak sanayide, katma değerli üretime yöneliş açısından ne tür desteklerimiz var?

Mahmut ŞAHİN / Trakya Kalkınma Ajansı; Trakya Kalkınma Ajansı olarak, kuruluşumuzdan bugüne kadar yatırımcılara ve işletmelere destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Geride bıraktığımız yıllar boyunca KOBİ'lere yönelik mali destek programları düzenledik. Bu programlar kapsamında, kurulu olan işletmelerde işletmenin katma değerli ürünlere yönelmesi, yenilikçi ürünlerle piyasada yer alması, üretim süreçlerini verimli hale getirmesi için destekler sağladık. Bu desteklerle, piyasaya yeni ürün süren, Türkiye'de hiç olmayan bir ürünü üretmeye başlayan ve bu sayede ithal ürünlerin ikamesini sağlayan işletmelerimiz oldu. Yine mali destek programlarımız kapsamında verdiğimiz desteklerle ihracata başlayan veya ihracatını belirgin olarak arttıran, ülkeye döviz girişine katkıda bulunan işletmelerimiz oldu.
     Düzenlediğimiz mali destek programlarına ek olarak, gerek teknik destek programımız aracılığıyla, gerekse düzenlediğimiz eğitimler aracılığıyla işletmelerin insan kaynakları kapasitesinin gelişmesinde elimizi taşın altına soktuk. Örneğin vermekte olduğumuz dış ticaret eğitimlerimiz, işletmelerin dış pazarlara açılması hususunda önemli katkılar sağlayan, dış pazarlara nasıl satış yapılır, hangi yolla dışarıda müşteri bulunur ve nasıl ticaret gerçekleştirilir sorularına yanıt sağlayan, işletmelerin bu konuda kapasite oluşturmasını sağlayan eğitimlerdir. Yani ülke içinde üretilen katma değerin dış pazarlara sunulması bizim için çok önemli ve bu konu üzerinde sürekli kafa yoruyoruz.
     Bu konuya yönelik olarak hala üzerinde çalıştığımız, paydaşlarımızla görüşme halinde olduğumuz projelerimiz de mevcut. Bölgemizde katma değerli üretimin ve ihracatın artması için yeni hamlelerde yapmaya devam edeceğiz.

HASUN TÜRKİYE; Son yıllarda, yerli ve milli üretime yönelinmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve bu konuda çabaların nitelikli desteklerle öncelik kazanması nedeni ile bilhassa savunma sanayi ve havacılık konuları özel bir önem kazandı. Bu konuda SSM gibi, TÜDEP gibi, ana yüklenici konumunda olan TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, MKEK ve THY Teknik gibi kuruluşlarla işbirliğinin, sanayici altyapısını geliştirme yönünde ivme kazandığını, bu yönde pek çok çalışmalara destek verdiğinizi biliyoruz. Çeşitli teknik gezi programları, zirveler, fuar ve sergiler, saha envanter çalışmaları gibi. Bu konulardan biraz bahsedebilir misiniz?

Mahmut ŞAHİN / Trakya Kalkınma Ajansı; Bildiğiniz gibi bölgemizde bulunan Çorlu, Çerkezköy ve Lüleburgaz üçgeni ülkenin en yoğun sanayi alanlarından birisi. Yüzlerce üretim tesisi onlarca farklı sektör var. Haliyle teknoloji ve makine üretenler de var. Biz de ajans olarak bir çalışma başlattık, bu firmaların en yetkin olanlarını THY TEKNİK, TAİ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi ulusal markalar ile bir araya getirip, bizim bölgemizden havacılık ve savunma sanayi üretimine katkıda bulunacak firmaları tespit etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili saha envanter çalışmalarımız tamamlandı. Bir sonraki adımda uluslararası savunma firmalarına üretim yapma kabiliyetini geliştirilmesi anlamına gelir ki, sonraki süreçte bunu hedefliyoruz. Savunma sanayi ve havacılık sektörleri katma değeri yüksek, getirisi muazzam sektörler. Eğer Trakya'daki üreticiler bu sektörlerden gelen müşteriler ile çalışmaya başlarlarsa, bölgemiz bu alanda ender üretim üslerinden birisi olacaktır. Savunma Sanayi ve Havacılık konusunda bölgemizde bir kümelenme oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında bölgemizde Savunma Sanayi ve Havacılık zirvesinin ilkini gerçekleştirdik, bu zirveye 50'in üzerinde firma katıldı. Bu sene de ikincisini sonbahar döneminde gerçekleştireceğiz. Bu zirvede tüm bu bahsettiğimiz ulusal ana yükleniciler ile bölgemizdeki üretim yapabilecek potansiyel firmaları bir araya getirerek görüşmelerini ve işbirliklerini geliştirmelerini sağladık. İki gün süren fuarın yanı sıra sektörle ilgili olarak çalıştaylar da düzenledik. Bunun dışında yine bu ana yüklenicilerin üretim üslerine yaptığımız çalışma ziyaretleri ile bölgemiz sanayicilerini buraları görmelerini ve hangi parçalarını üretme kabiliyetlerini geliştirebilecekleri ile ilgili ikili görüşmeler yapmalarını sağladık. Bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilen Savunma Sanayi ve Havacılık zirvesine bölgemiz firmaları ile stant açarak katıldık. Burada da bölgemizdeki firmalar ulusal ana yüklenicilerle ikili görüşmeler yaptılar ve iş bağlantıları kurma yönünde önemli adımlar atıldı. Yine bu kapsamda bölgemizde hazırlığını yaptığımız güdümlü proje ile bir tasarım ve test merkezi kurarak bu sektörlerde üretim kabiliyetlerinin geliştirilerek üretilecek ürünlerin test ve sertifikasyon işlemlerinin hızlı ve kalite şekilde yapılmasını sağlamak istiyoruz.

HASUN TÜRKİYE; Sayın Genel Sekreter; Sizce Savunma ve havacılık endüstrilerine yönelik alt yükleniciler konusunda Trakya Bölgesinde yer alan firmaların nasıl bir strateji izlemesi gerekiyor?

Mahmut ŞAHİN / Trakya Kalkınma Ajansı; Malumunuz teknoloji, uluslararası rekabeti tetikleyen ana unsur olarak askeri alanda önemli bir güç odağıdır. Son dönemlerde savunma sistemlerin teknoloji odaklı gelişimi ve sivil alandaki teknolojilerin askeri uygulamasının da giderek artmasıyla, güvenlik ve savunmanın ana ekseni teknoloji ve bilgi üstünlüğü olmuştur. Bu alanlardaki üstünlük, teknoloji yönetiminde benimsenen akılcı ve sürdürülebilir politikalarla mümkün olmakta ve bu amaçla izlenen politikalar ve yapılan Ar-Ge harcamaları, askeri üstünlük ve caydırıcılığın önemli bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın da Stratejik Planında yer alan "Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak" amacı bizce yol haritasının birinci maddesidir. Özgün yurt içi çözümlerin sunulması ve uluslararası rekabet edebilirliğin sağlanması, yurt içinde edinilmiş teknolojik altyapı ve bu altyapının ürüne dönüştürülmesi kabiliyeti ile mümkündür. Bu amaçla firmalarımız kendi dönüşümlerini sağlayarak yüksek katma değerli ürün üretme kabiliyetlerini geliştirmeli ve yurtiçi için mal üretirken geliştirdikleri mal ve hizmetleri dış pazarlara da satabilecek kabiliyete erişmeleri gerekmektedir.

HASUN TÜRKİYE; Dergimizi de yayınlayan kurum olarak TÜDEP HASUN, bölgede Havacılık Savunma Uzay ve Nükleer Güç Santralleri konusunda, SSM ve ana yüklenici kurumlar desteğinde önemli bir kümelenme faaliyeti yürütüyor. Hatta bu konuda, Türkiye'nin en önemli Havacılık ve Savunma temalı, teknoloji merkezlerinden birini, Çorlu'da NKUTEK ile işbirliği içerisinde inşa ediyor. Burada, oldukça önemli bir alan sadece havacılık ve savunma sanayiine yönelik üretim yapacak firmalara, Ar-Ge ve tasarım alanı olarak, teknoloji geliştirme alanı olarak tahsis edilecek. Bunun, bölge kalkınmasına da, Bölgenin bir cazibe merkezine dönüşmesine de sayısız yararları olacağı muhakkak. Bu konuda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Mahmut ŞAHİN / Trakya Kalkınma Ajansı; Daha önce de bahsettiğim gibi biz ajans olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Bu projenin bölgemizin gelişmesi, kalkınması açısından son derece yararlı olacağına gönülden inanıyoruz. Bölgemiz zaten sanayi olarak gelişmiş durumda, bu merkezle birlikte firmalarımız yenilikçi ve en son teknoloji ürünlerini geliştirme fırsatını bulacaklardır. Ar-Ge ve inovasyon odaklı bu merkez üniversitemizin de akademik olarak desteklemesi ve işbirliğinde firmalarımız ile beraber güzel işlere imza atılacağını düşünüyorum. İstanbul'a yakın olmak bir dezavantaj gibi gözükse de İstanbul'un artık bir finans merkezi olacağı düşünüldüğünde bölgemizde sanayinin, üretimin ve teknolojik altyapı çalışmalarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmektedir. Bu vesile ile de yeni kurulacak teknoloji merkezinin bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

HASUN TÜRKİYE; Bu konuda, üçüncü havalimanı da, havacılığa yönelik çalışmaların artmasına katkı sağlar mı sizce?

Mahmut ŞAHİN / Trakya Kalkınma Ajansı; İstanbul Yeni Havalimanı yani diğer bir deyişle 3.havalimanının sadece Türkiye'nin değil, dünya havacılık ve ulaşım sektörüne de çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Buraya birçok hava yolu şirketinin başvuru yapacağına eminim. Türkiye coğrafik konumundan dolayı rekabet avantajına sahip bir ülke ve bu da Türkiye'yi taşıma, ulaşım anlamında çok rekabetçi kılıyor. Bunu enerji kesişim noktası olmaktan tutun da ulaşımın diğer bütün alanlarına dahil edebiliriz. Havacılık sektöründe ülkemiz son 15 yılda büyük bir gelişme gösterdi ve göstermeye devam ediyor. THY şu anda dünyada en fazla uçan havayolu olma konuma gelmiş durumda. Bu bile havacılığın ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Yeni havalimanının özellikle Türk havacılık endüstrisini çok daha rekabetçi hale getireceğini ve burada konuşlanacak olan diğer havayolu firmalarına da verilecek olan hizmetlerin havacılık sektörünü ön sıralara taşıyacak bir itici güç olacağını düşünüyorum. Bu sebeple geç kalmadan planlarımızı ve altyapımızı ileri teknoloji ile kurarak bu sektörde yerimizi süratle almamız gerektiğine inanıyorum.

HASUN TÜRKİYE; Sayın Şahin, havacılık ve savunma sanayinde yer alan veya almayı düşünen Trakya'da yerleşik firmalara yönelik mesajlarınız olacak mı?

Mahmut ŞAHİN / Trakya Kalkınma Ajansı; Bölgemizin bu sektörlerdeki potansiyelini ortaya çıkarmak, ilgili sektörlerde faaliyet gösteren tüm üreticileri, önde gelen firmalarını, sektöre ait tüm kurum, kuruluş ve işletmeleri aynı çatı altında toplamak ve tüm paydaşların bu organizasyondan maksimum seviyede faydalanmalarını sağlamak amacı ile firmalarımızı oluşturacağımız kümemizde yer almaya davet ediyorum. Gerek kendi içinde, gerek bölgeyle ve gerekse de ulusal ve uluslararası boyutta ticari irtibatlarının büyümesine ve gelişmesine aracı olması planlanan bu oluşumun bölgenin en önemli savunma ve havacılık merkezlerinden birisi haline gelmesine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bölgemizin hızlı gelişen dünya teknolojisini yakından takip etmelerine fırsat yaratacaktır. Stratejik konumu ve işbirliği ağlarından güç alan, çok yönlü ekonomik yapısı ile değer üreten, zengin beşeri potansiyeliyle geleceğe yön veren, yaşam kalitesi ile fark yaratan, insan ve bilgi odaklı, yeniliklere açık, küresel rekabette ve sürdürülebilir kalkınmada marka bölge olmak istiyorsak böyle organizasyonlara sahip çıkmalı ve gereken önemi göstermeliyiz. rüşme halinde olduğumuz projelerimiz de mevcut. Bölgemizde katma değerli üretimin ve ihracatın artması için yeni hamlelerde yapmaya devam edeceğiz.