Trakya İleri Malzemeler Süper Alaşımlar ve Kompozit Çalıştayı Çorlu'da Yapıldı

Murat Yetişgin, TÜDEP Başkanı

Mahmut ŞAHİN, Trakya Kalkınma Ajansı Gen.Sekr.

Doç Dr. Murat Makaracı, TÜBİTAK MAM Bşk. Yrd.

Prof. Dr. Mümin Şahin, NKU Rektörü

Halil TOKEL, TAI ve THY Teknik Yerlileşme Başdanışmanı

Prof. Dr. Bülent EKER, Rektör Yardımcısı

PANEL

Trakya İleri Malzemeler Süper Alaşımlar ve Kompozit Çalıştayı Çorlu'da Yapıldı

TÜDEP /HASUN Kümelenmesi tarafından, Trakya Kalkınma Ajansı ve TÜBİTAK MAM desteğinde, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda yapılan Çalıştay'a, TÜDEP HASUN Kümelenmesi üyesi 110 sanayi işletmesinin yanı sıra, TAI ve THY Teknik Yerlileşme Başdanışmanı Halil TOKEL, NKU Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bülent Eker, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman H. Tecer ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci, TÜDEP'in ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat YETİŞGİN ev sahipliğinde bir araya geldiler.

Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan Başkan Yetişgin, TÜDEP bünyesinde yer alan ihtisas kümelenmelerinden, HASUN Kümelenmesinin, Savunma Havacılık Uzay ve Nükleer Güç Santrallerine yönelik yerlileşme ve millileşme çalışmalarına, Trakya Bölgesinden yaklaşık 400 firma ile destek vermeye çalıştıklarını ifade etti. Bu firmaların ilgili hedef sektörlere yönelik yaptıkları çalışmaların gelişim aşamasında olduğunu, ancak hali hazırda da, çalışmaların şimdiden sonuç vermeye başladığını, onlarca Bölge firmasının, savunma ve havacılıkta, önemli projelerde üretici olarak tedarik yerlileşmesinde görev almaya başladığını söyledi. Savunma ve havacılıkta, ileri malzemeler, süper alaşımlar ve kompozitlerin, ana girdi hammadde olarak, üretimin olmazsa olmazı olduğunu, HASUN Kümelenmesi olarak, ana çalışma konularından birini malzeme konusunun teşkil ettiğini belirterek, Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile bu konuda bir güdümlü proje ve URGE projesini sonuçlandırmak üzere olduklarını kaydetti. Konunun Ar-Ge açısından muhatabı olarak TÜBİTAK MAM ile bir işbirliği protokolü imzalandığını, bu tür çalışmalarda TÜBİTAK MAM ile ilerleneceğini anlattı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Mahmut Şahin ise, Trakya Bölgesinin kalkınması ve savunma havacılıkta Trakya'da yerleşik sanayi işletmelerinin daha fazla pay alabilmesi için, TÜDEP HASUN'un, savunma ve havacılık ile ilgili yerlileşme ve millileşme çalışmalarını, Bölgedeki faaliyetlerini desteklediklerini belirterek, ileri malzemeler konusunun, bunun önemli bir parçası olduğunu, bu Çalıştay'ın da Trakya'da bulunan, hammadde, alaşım, ileri malzemeler, kompozit üreten firmalara önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. TÜDEP ile devam eden URGE ve Güdümlü Proje çalışmalarına değinen Mahmut Şahin, sanayicilere ve konuklara da katılım ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çalıştay'a, TÜBİTAK MAM adına katılan heyete başkanlık eden, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç Dr. Murat Makaracı, TÜDEP ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında imza edilen işbirliği protokolü ile Trakya Bölgesi sanayicilerine, TÜBİTAK MAM imkân ve altyapısından yararlandırmak istediklerini, devam eden birçok projede de Bölge sanayicileri ile işbirliği yapabileceklerini söyledi. Özellikle, süper alaşımlar, yüksek ısı ve korozyona dayanıklı kompozitler gibi savunma ve havacılık endüstrilerinin ana hammaddelerinin geliştirilmesinde ortak projeler yapılabileceğini belirtti.

Çalıştay'da katılımcılara hitabeden NKU Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ise Üniversite Sanayi işbirliği faaliyetleri kapsamında bu tür buluşmaları son derece önemsediklerini ifade ederek, Tekirdağ Bölgesinde sanayi üretiminin katma değeri yüksek ve stratejik önem içeren savunma ve havacılık sanayiye yönelik ürünler geliştirmesinin, bunların tedarik süreçlerinde yer almasının, Namık Kemal Üniversitesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Görev süresi içinde, Üniversitenin imkân ve kabiliyetlerini ve kalitesini geliştirmeye katkı sağlayacak her türlü faaliyete büyük destek vereceklerini ifade etti.

TAI ve THY Teknik'de havacılık ve savunma sanayiine yönelik yerlileştirme programlarını yürüten, sürece yeni ve yüksek nitelikli üretim yapabilen firmalar katmayı hedefleyen Başdanışman Halil Tokel ise, İleri Malzeme alaşımlar ve kompozit konusunun önemine değinerek, bu alanda yerli üretime yönelik yapılacak her türlü yatırımı desteklediklerini ifade etti. Bu çalışmaların, sanayicilerle bir buluşma platformu olarak büyük önem taşıdığını, özellikle havacılıkta malzeme yerlileştirme ihtiyacının son derece kritik olduğunu vurgulayarak, bu konuda sorumluluk ve görev alacak yeni, çok firmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Toplantıda konuşma yapan NKUTEK Genel Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof Dr. Bülent Eker ve Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl müdürü Fahrettin Akçal da, konunun önemine ve Tekirdağ Bölgesinin sanayi üretim altyapısına ilişkin katılımcılara detaylı bilgiler verdiler.

TÜBİTAK MAM adına, Dr. Özgür Duygulu, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsünün altyapısı ve çalışmaları hakkında, Dr. Deniz Sultan Aydın, Alüminyum ve Magnezyum içeren hassas alaşımlar hakkında, Dr. Mehmet Güneş ise Yüksek sıcaklık kompozitleri hakkında katılımcılara detaylı teknik birer sunum yaptılar.


Programın son bölümünde ise, Bölgede yer alan sanayi işletmelerini temsilen Kayalar Bakır'dan Cengiz Kaya, Hema'dan Ali Aktaş ve Altek Döküm'den Şafak Baş, Çorlu Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Özer Göktepe moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panel'de alaşım ve malzeme ile kompozit üretimi açısından, sanayide yaşanan, Ar-Ge, miktar ve ölçek, Pazar darlığı ve ihracat sorunları gibi konular detaylı olarak ele alındı.

Programın sonunda, Çalıştay programının akışı ile ilgili varılan sonuçları özetleyen TÜDEP Başkanı Murat Yetişgin, HASUN çerçevesinde, toplam 4 Bölüm olarak planlanan, ileri malzemeler, hassas ve süper alaşımlar ve kompozit konularının taşıdığı öneme istinaden, bu çalıştay serisinin, daha detaya inilerek, konuların derinleştirileceğini ifade etti. En önemlisinin, sanayici ve ilgili sektörler yararına, kalıcı ve faydalı sonuçları, uygulamada görmek olduğunu belirten Başkan Yetişgin, başta TÜBİTAK MAM ve Trakya Kalkınma Ajansı olmak üzere, katılan ve emek veren tüm taraflara teşekkür etti.

TÜDEP BASIN OFİSİ