Trakyalı sanayiciler TAI'de

Trakyalı sanayiciler taide

Trakya HASUN Kümelenmesi Üyeleri TAI/TUSAŞ Tesismlerini Ziyaret Etti

        TÜDEP / HA.S.U.N Stratejik Sektörler Kümelenmesinin, Trakya merkezli olarak yürütmekte olduğu faaliyetlerden biri daha, Tekirdağ Valiliği,Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü işbirliği ile "Ankara TAI/TUSAŞ Teknik Tedarikçi Geliştirme ve Yerlileştirme Programını" gerçekleştirildi.
Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'dan 60 'a yakın sanayici ve firmanın katılımı ile gerçekleştirilen TAI Yardımcı sektörler Teknik Tedarikçi Yerlileştirme Programı, bölgede, Ar-Ge ve teknolojiye dayalı katmadeğeri yüksek üretimin geliştirilmesi ve ihracatın arttırılması için büyük bir önem taşıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan TÜDEP / HASUN Kümelenmesi Başkanı Murat Yetişgin,
"Havacılık, Savunma, Uzay ve Nükleer Güç Santralleri, (HA.S.U.N) ana ve alt sektörleri ile ilgili endüstriler, içerisinde, çok yüksek oranda katma değerli üretim ve ihracat imkanı barındıran, Ar-Ge ve özgün tasarım içeren, sizlerin üretim kalite, imkan ve kabiliyetlerini, gelişmiş küresel rekabet şartlarına ulaştırmayı ve hatta aşmayı hedefleyen stratejik öncelikli çalışmalardır.
Savunma ve Havacılık yerlileştirmesi ile başlayan çalışmalarımızı, sizlerin, diğer stratejik projelerde de, tedarikçi olarak yer alabilmeniz için, biraz daha ileri noktalara taşımayı istiyoruz. Bilhassa önümüzdeki yıldan itibaren, gündemde önemli yeri olan NGS/ Nükleer Güç Santralleri ile ilgili de hedeflerimiz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla, 3 NGS'nin yaklaşık 25 milyar$ a yaklaşan ikincil ve üçüncül tedarik malzeme alımının yerlileşmesi ve sizlerin bu süreçte aktif tedarikçi olmanız için çaba gösteriyoruz.
Aslında, hem havacılık, hem savunma, hem Uzay ve hem de NGS ler, üretim, Ar-Ge, Teknoloji ile standartlar ve sertifika süreçleri bakımından benzerlikler gösterdikleri için, bu sektörlerden birinden giriş yapabilmeniz, diğerlerine yönelik tedarik yapabilmenizin de firmanız açısından önünü açacaktır, rakiplerden avantajlı olarak, bu yeni pazarlarda, daha güçlü olarak var olmanıza katkı sağlayacaktır.

Bütün bu nedenlerle, bu günkü, TAI/TUSAŞ Teknik Tedarikçi Geliştirme ve Yerlileştirme programı son derece önemlidir.
TAI/TUSAŞ; bu gün de çok detaylı bilgiler alabileceğiniz gibi, ülkemizin, milli ve yerli teknolojiye dayalı en stratejik ve teknolojik kurumlarından bir tanesidir. Yıllık binlerce kalem de, milyonlarca parça tedarik etmektedir ve bu her geçen sene daha da artmaktadır. Bu tedarikte yer almanız için, öncelikle istekli olmanız, ilk şartdır. Daha sonraki konular tekniktir. Bu programda yer almakla, ülkemiz adına bu sektörde üretim için istekli olduğunuzu göstermiş oldunuz. Teknik konularda da mutabık kalınması halinde, sizi de, hem TAI hem de benzer ürün taleplerinde bulunan yerli yabancı diğer kurumlar için önemli bir tedarikçi olarak görebileceğiz demektir.

TÜDEP/ HA.S.U.N Kümelenmesi olarak, bu önemli programın gerçekleşmesinde, büyük çaba gösteren, destek veren, Sayın Tekirdağ Valimize, BST İl Müdürü Sn. Fahrettin Akçal Bey ile Trakyaka Genel Sekreteri Sn. Mahmut Şahin Bey'ler e, değerli TAI/TUSAŞ Sanayileşme Başkanı İlhami Tanyolu Bey ve ekibine, Yönetim Kurulumuz ve siz değerli sanayicilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. "

Programın, başta Tekirdağ ve Çorlu-Çerkezköy gibi endüsriyel bölgelerde yer alan firmalar başta olmak üzere, Trakya Bölgesinin tamamının, ileri teknoloji barındıran bu sektörlerle kalkınmasının hedeflendiğini belirten Tekirdağ BST İl Müdürü Fahrettin Akçal ve Trakyaka'dan Melih Ergene ise, TAI Yardımcı Sektörler Teknik Tedarikçi Geliştirme Programının, sanayiciye büyük yarar sağlayacağını söylediler.

T. Havacılık Savunma, Uzay ve Nükleer Kümelenmesinden, yaklaşık 35 firmadan 60'a yakın işadamı ve yöneticinin katıldığı Ankara TAI programına katılan firmalardan bazıları ise şunlar oldu :

- Hema
- Eartechnic
- Altek Alüminyum
- Teknik Alüminyum
- Şakar Makine
- İrtem Makine,
- İncircioğlu
- Ölçüsan
- Başoğlu Kablo
- C-F-MAİER
- Dipaz Makine
- Cemer Makine
- Uzay Kalıp
- Trakya Teknik
- Aysan Makine
- Onur Bağlantı
- MGT Filtre
- Elkon Makine
- Özen Aluminyum
- Tekniksa
- TechnoCast
- Beyaz KOmpozit
- Konuk Isı
- Ve diğerleri......