Türk Sivil Havacılığında Yerlileşme

sivil havacılık yerlileştirme

Türk Sivil Havacılığında Yerlileşme

        TÜDEP tarafından, Türk Havacılık ve Savunma yan sanayiine yönelik, yerlileşme ve millileşme politikaları kapsamında, sanayicilerin, uçak parçalarının üretimine yönelik tedarikçi geliştirme faaliyetleri, aratarak devam ediyor.
Faaliyetler kapsamında, 16-17 Mart 2017 de Tekirdağ da yapılan, Trakya Savunma Havacılık ve Uzay Sistemleri Yan Sanayi Yerlileştirme zirvesinin ardından, 3. defa, THY Teknik' e yapılan teknik tedariköi geliştirme programında, 30'u aşkın Trakyalı sanayici, THY HABOM Kurtköy tesislerinde ağırlandı. THY Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel ve TÜDEP Başkanı Murat Yetişgin'in sunum ve brifingleri ile bilgi alan sanayiciler, THY Teknik bakım ve parça atölyeleri ve depolarını gezmek sureti ile, kendileri açısından üretimi uygun parçaları tespit ettiler. Programda, 150 ye yakın yeni uçak parçasının, ithalat yoluyla tedariki yerine, yerli ve milli imkanlar kullanılarak üretilmesi konusunda, yapılabilirliği tespit edilerek çalışmalara başlanıldı.
Yerlileşme ve millileşme faaliyetleri kapsamında, yakında 1000'i bulması beklenen, Türk sivil yolcu uçaklarının, ilk etapta, ihtiyaç duyulan bir milyar dolara yakın yedek parça ihtiyacının, peyderpey, iç piyasadan temin edilmesi hedefleniyor. İlerleyen aşamalarda ise, Türk sivil yolcu uçağı üretiminde ihtiyaç duyulacak alt sanayiin yeterli düzeye çıkartılması hedefleniyor.
TÜDEP Tarafından, yerli uçak sanayiinin gelişimi, teknolojik üretim ve Ae-Ge altyapısı ile katmadeğeri yüksek üretim ve ihracat için bir fırsat olarak görünen bu çalışmanın, bütün Türkiye'de yaygınlaştırılması hedefleniyor.
TÜDEP tarafından Pilot bölge olarak belirlenen Trakya bölgesinde, Trakyaka Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Valiliği ve BST İl Müdürlüğü, NKUTEK, Çerkezköy TSO vb. gibi kuruluşlarca desteklenen çalışmada, Trakyalı sanayicilerin, bu katmadeğeri yüksek, ileri teknolojiler içeren sektörde, daha fazla yer alması amaçlanmaktadır.
Konu hakkında ilgili parçaların yerlileştirilmesi kapsamında devam eden faaliyetlerde lokomotif rolü üstlenen THY eski genel müdür yardımcısı ve halen THY Genel Müdür Danışmanı ve TÜDEP yöneticisi olan Halil Tokel, "400 bine yakın, sanayi üretimi yapabilen KOBİ si bulunan Türkiye'nin, % 100 yerli ve milli üretimi olması için, şartların yeterli olduğunu" belirterek, istenilmesi halinde Türk sanayicisinin, yapamayacağı hiçbir uçak parçası bulunmadığını belirtiyor.